Ποιοτικός Έλεγχος | Tsal

Ποιοτικός Έλεγχος

Τα συνεργεία εγκατάστασης της “Genesis”, διασφαλίζουν με κάθε δυνατό μέσο την άρτια μεταφορά και την υψηλής ποιότητας σε ακρίβεια και ασφάλεια εγκατάσταση των παραγόμενων
πρoϊόντων. Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του κάθε έργου, οι επιβλέποντες μηχανικοί της “Genesis” πιστοποιούν την καλή εκτέλεση αυτού και πριν το έργο παραδοθεί στον πελάτη
δημιουργείται αναλυτικό αρχείο με πλήρες ιστορικό back ground για τη εξασφάλιση της δυνατότητας να ανακαλούνται και να αξιοποιούνται όποτε χρειαστεί από τον πελάτη, πληροφορίες και παράμετροι που συνετέλεσαν στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος. Στο portfolio μας παρουσιάζονται σημαντικά έργα τόσο από πεντάστερα ξενοδοχεία όσο και από κατασκευές ειδικών απαιτήσεων, προϊόντων σήμανσης, επίπλωσης, διακόσμησης καθώς και οποιασδήποτε άλλης κατασκευαστικής ανάγκης μπορεί να προκύψει για την λειτουργία μιας πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδος.

Με την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και την χρήση cookies