Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου | Tsal

Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου

Το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου είναι αρμόδιο να παρακολουθεί και να διασφαλίζει ότι ακολουθούνται σε κάθε στάδιο παραγωγής όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ασφαλούς χρήσης του μηχανολογικού εξοπλισμού και ότι το εκάστοτε προϊόν που βγαίνει από την διαδικασία παραγωγής είναι σύμφωνο με όλα τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί, ώστε να διασφαλίζέται η ομαλή και απροβλημάτιστη λειτουργία του.

Το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου είναι επίσης αρμόδιο για την σωστή συντήρηση όλων των παραγωγικών μηχανημάτων καθώς και των οχημάτων εγκαστάστασης.

Μετά το πέρας των εργασιών δίνει ειδική πιστοποίηση – εγγύηση για την ορθή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των προϊόντων.

Με την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και την χρήση cookies