Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου

Το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου είναι αρμόδιο να παρακολουθεί και να διασφαλίζει ότι ακολουθούνται σε κάθε στάδιο παραγωγής όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ασφαλούς χρήσης του μηχανολογικού εξοπλισμού και ότι το εκάστοτε προϊόν που βγαίνει από την διαδικασία παραγωγής είναι σύμφωνο με όλα τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί, ώστε να διασφαλίζέται η ομαλή και απροβλημάτιστη λειτουργία του.

Το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου είναι επίσης αρμόδιο για την σωστή συντήρηση όλων των παραγωγικών μηχανημάτων καθώς και των οχημάτων εγκαστάστασης.

Μετά το πέρας των εργασιών δίνει ειδική πιστοποίηση – εγγύηση για την ορθή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των προϊόντων.

Με την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και την χρήση cookies